โครงการ 1.618 พร้อมเปิดให้เข้าชม 2

ตอนนี้โครงการ 1.618
พร้อมเปิดให้ลูกค้าได้รับเยี่ยมชม
พร้อมบ้าน  Veranda  ซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างหลังแรกของโครงการเป็นที่เรียบร้อย